Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze bazy danych do wykorzystania w projektowaniu ergonomicznym?