Czy jest to słowo lub grupa słów, która zmienia nazwę lub opisuje rzeczownik lub zaimek?