Czy można zasilać wyciągarkę przez wtyczkę przyczepy?