Czy urządzenie do wyszukiwania kołków znajduje drewno?