Jakie produkty powstają w wyniku działania sacharozy na sacharozę?