Kiedy jestem na świecie, jestem światłością świata?