Które z poniższych przykładów są przykładami siły bezkontaktowej?