Czy białka kanałowe są hydrofobowe czy hydrofilowe?