Które z naczelnych jest znane z łączenia się w pary?