Co jest najważniejszym elementem dla operacjonalizacji i zapewnienia akceptacji telezdrowia przez świadczeniodawców?