Jak długo trwało imperium Aleksandra Wielkiego po jego śmierci?