Jakie były trzy główne kroki w procesie sekwencjonowania ludzkiego genomu?