Czy jesień to dobry czas na barwienie mojego pokładu?