Co oznacza niezależny wykonawca bez zabezpieczenia?