Czy Tums to lek zobojętniający kwas żołądkowy z aluminium czy magnezu?