Jakie są cechy charakterystyczne realizmu amerykańskiego?