Jaką rolę odgrywa asystent medyczny w zapewnianiu wysokiej jakości opieki medycznej?