Czy średnia battingu jest statystyką czy parametrem?