Jakie jest postępowanie w przypadku rytmu łączonego?