Czy można bezpiecznie jeździć z włączoną kontrolką płynu chłodzącego?