Jakie inne rodzaje chorób są spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem cyklu komórkowego?