Jakie wyniki badań radiograficznych są typowe dla niedrożności jelit?